Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1;
TARAFLAR

  • SATICI

Unvan      ; Sibel Uçak evden üretim

Adres       ; Seyit Ali sok. Reyhan apt.no 12/3 Yeşilköy mahallesi Bakırköy İstanbul

Telefon    ; 05309693177-05323458476

E-posta    ; sbl-ucak@windowslive.com

  • ALICI
  • ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
  • ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

MADDE 2 ;
KONU

İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait www.elyapimikolye.com internet sitesinde elektronik ortamda siparişini yaptığı ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3-
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedeli, teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Açıklama, adet katma değer dahil fiyatı, ara toplam.

MADDE 4-
GENEL HÜKÜMLER

4.1 Alıcı, www.elyapimi.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil teslim fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının alıcı tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve satıcının tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

Alıcı; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit  etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini  teyit  etmiş olur.

Taraflar, işbu sözleşmenin yanı sıra,4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun ve 06.03.2011 tarih, 27866 sayılı resmi gazetede  yayınlanan mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.

4.2 Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 30 günü aşmamak kaydıyla, her bir ürün için alıcıya internet sitesinde mesafeye göre bildirilen süreç içinde, alıcıya veya gösterdiği adresteki kişi yada kuruluşa teslim edilir.

4.3 Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişiye yada kuruma teslim edilecek ise, teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

4.4 Kargo firmasının, ürünü alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün alıcıya teslim edilememesinden dolayı, satıcı sorumlu tutulamaz.

4.5 Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim edilmelerinden sorumludur.

4.6 Satıcı, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıya bildirerek, eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün tedarik edebilir, ürün bedeli iade hakkı da saklıdır.

4.7 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, işbu sözleşmenin imzalı nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği şekilde ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8 Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının, banka kartının veya internet sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin, alıcının kusurundan kaynaklanmayan şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, ilgili banka veya finans kurumunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcının teslim edilmiş ilgili ürünü 3 gün içinde satıcıya  iade etmesi zorunludur. Bu durumda nakliye alıcıya aittir.

4.9 Satıcı, mücbir sebepler veya olağan üstü durumlar nedeniyle, sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde iade edilir.

4.10 İşbu sözleşmenin tüm maddeleri, alıcı ve satıcı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, alıcı tarafından elektronik ortamda onay verdiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

MADDE 5-
CAYMA HAKKI

Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi yada kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 gün içinde telefon veya e-mail ile satıcıya bildirimde bulunulması ve ürünün  kullanılmamış ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır.

Bu hakkın kullanılması halinde,

a-Alıcıya veya 3.kişiye teslim edilen ürünün faturası (kurumsal ise kurumun iade faturası) aksi takdirde işlem tamamlanmayacaktır.

b- iade formu

c- ürünlerin kutusu, ambalajı varsa aksesuarları ile birlikte hasarsız ve eksiksiz tam olarak iade edilmelidir. Bu belgelerin hepsi satıcıya ulaştıktan sonra 7 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir.

Süresi içinde iade edilen ürünün kargo ücreti alıcı tarafından ödenecektir. Ürün satıcıya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında alıcıya ibraz edilmiş orijinal faturanın da iadesi gereklidir yada en geç 5gün içinde yollanmalıdır. Üstüne de” iade” ibaresi alıcı tarafından yazılmalıdır. Aksi takdirde  iade gerçekleşmeyip ürün tekrar karşı ödemeli olarak geri gönderilecektir.

MADDE 6-
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde, kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya sorumlu olacaktır. Alıcının temerrüde düşmesi halinde satıcının herhangi bir zararı olursa, alıcı zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

MADDE 7-
YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, İstanbul tüketici hakem heyetleri ve mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin onaylanması durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş olur.

TOP